Путања

Учешће наставника Факултета на међународној научној конференцији ИЗпераБА


Наставници Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи били су учесници Прве научне конференције са међународним учешћем под називом Изазови и перспективе за развој општине Беране као предуслов за валоризацију сјеверне регије Црне Горе – ИЗпераБА, коју је организовала Општина Беране у периоду од 2. до 4. новембра 2023. године, а која је окупила преко 40 доктора наука из Црне Горе и региона. Учесници конференције презентовали су своје радове и идеје за подстицање економског развоја и јачање конкурентности привреде, валоризацију природних ресурса, развој туризма као и улагања и развој пољопривреде уз бољу саобраћајну инфраструктуру.

Циљ конференције био је, да се  кроз сагледавање свих изазова са којима се северна регија суочава дође до перспектива које ће помоћи у самој валоризацији, како општине Беране, тако и читаве северне регије Црне Горе. Протоколарни део конференције састојао се из две сесије – Развој туризма и саобраћајне инфраструктуре као предуслов заустављања миграције становништва и Развој пољопривреде као предуслов побољшања стандарда грађана. Представници Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи који су својим радовима и излагањима допринели раду конференције били су: проф. др Драго Цвијановић – декан Факултета, проф. др Марија Костић – продекан за наставу, доц. др Соња Вељовић и асистент MSc Јован Бугарчић.


Штампа