Путања

Брендирање и интернет промоција туристичких организација

Наслов публикације:
Брендирање и интернет промоција туристичких организација
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Александра Брзаковић, др Светлана Вукотић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-42-1
COBISS.SR–ID: 281028876
преузимање

Двадесет година (1999-2019) високог образовања у Врњачкој Бањи - од идеје до остварења

Наслов публикације:
Двадесет година (1999-2019) високог образовања у Врњачкој Бањи - од идеје до остварења
Аутори:
др Дарко Димитровски, Родољуб Џамић, Ирена Челић, Маријана Сеочанац, Милица Поповић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-40-7
COBISS.RS–ID: 281072140
преузимање

Предузетништво младих жена у Србији - Туризам као изазов

Наслов публикације:
Предузетништво младих жена у Србији - Туризам као изазов
Аутор:
др Драго Цвијановић, др Југослав Аничић, др Светлана Вукотић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-34-6
COBISS.RS–ID: 268241164

Екоменаџмент туристичке дестинације

Наслов публикације:
Екоменаџмент туристичке дестинације
Аутор:
др Марија Костић, др Снежана Милићевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-35-3
COBISS.RS–ID: 269614604

Управљање одрживим развојем у конгресном туризму

Наслов публикације:
Управљање одрживим развојем у конгресном туризму
Аутор:
др Дарко Димитровски
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-33-9
COBISS.RS–ID: 265819148

Мени за мобилне уређаје