Путања

Значај ревизије буџета за развој руралног туризма

Наслов публикације:
Значај ревизије буџета за развој руралног туризма
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Иван Милојевић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-68-1
COBISS.SR–ID: 80975113

 

Менаџмент укупног квалитета и пословне перформансе

Наслов публикације:
Менаџмент укупног квалитета и пословне перформансе
Аутори:
др Весна Миловановић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-67-4
COBISS.SR–ID: 77605641

 

Првих десет година Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу

Наслов публикације:
Првих десет година Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Универзитета у Крагујевцу
Уредник:
др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-54-4
COBISS.RS–ID: 281072140

Културни туризам и његова економска валоризација

Наслов публикације:
Културни туризам и његова економска валоризација
Универзитета у Крагујевцу
Аутор:
др Данијела Пантовић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-64-3
COBISS.RS–ID: 62358793

Дигитална трансформација - управљање процесима пословања са посебним освртом на туризам

Наслов публикације:
Дигитална трансформација - управљање процесима пословања са посебним освртом на туризам
Аутор:
др Љиљана Станојевић, др Светлана Вукотић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-57-5
COBISS.RS–ID: 46958857

Мени за мобилне уређаје