Путања

Економетријски приступ моделирању туристичке понуде и тражње

Наслов публикације:
Економетријски приступ моделирању туристичке понуде и тражње
Аутор:
др Марија Лакићевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-44-5
COBISS.RS–ID: 281373708

Савремене тенденције у туризму

Наслов публикације:
Савремене тенденције у туризму
Аутор:
др Тања Станишић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-41-4
COBISS.RS–ID: 279921164

Брендирање и интернет промоција туристичких организација

Наслов публикације:
Брендирање и интернет промоција туристичких организација
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Александра Брзаковић, др Светлана Вукотић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-42-1
COBISS.SR–ID: 281028876
преузимање

Economic Indicators for the Competitiveness of the Serbian Economy in the Danube region

Наслов публикације:
Economic Indicators for the Competitiveness of the Serbian Economy in the Danube region
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Светлана Игњатијевић, др Иван Милојевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-88535-01-4
COBISS.SR–ID: 224233740

Двадесет година (1999-2019) високог образовања у Врњачкој Бањи - од идеје до остварења

Наслов публикације:
Двадесет година (1999-2019) високог образовања у Врњачкој Бањи - од идеје до остварења
Аутори:
др Дарко Димитровски, Родољуб Џамић, Ирена Челић, Маријана Сеочанац, Милица Поповић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-40-7
COBISS.RS–ID: 281072140
преузимање

Мени за мобилне уређаје