Путања

Стање и могућности руралне туристичке развијености јужнобачког округа

Наслов публикације:
Стање и могућности руралне туристичке развијености Јужнобачког округа
Аутор:
др Тамара Гајић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-89949-51-3
COBISS.RS–ID: 25896713

Економска анализа финансирања агроекономске стабилности земаља дунавске регије

Наслов публикације:
Економска анализа финансирања агроекономске стабилности земаља дунавске регије
Аутор:
др Иван Милојевић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-89949-49-0
COBISS.RS–ID: 22464009

Савремене тенденције у туризму

Наслов публикације:
Савремене тенденције у туризму
Аутор:
др Тања Станишић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-41-4
COBISS.RS–ID: 279921164

Економетријски приступ моделирању туристичке понуде и тражње

Наслов публикације:
Економетријски приступ моделирању туристичке понуде и тражње
Аутор:
др Марија Лакићевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-44-5
COBISS.RS–ID: 281373708

Economic Indicators for the Competitiveness of the Serbian Economy in the Danube region

Наслов публикације:
Economic Indicators for the Competitiveness of the Serbian Economy in the Danube region
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Светлана Игњатијевић, др Иван Милојевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-88535-01-4
COBISS.SR–ID: 224233740

Мени за мобилне уређаје