Путања

Маркетинг менаџмент у туризму - ЦД

Наслов публикације:
Маркетинг менаџмент у туризму
Аутори:
др Радослав Сенић, др Владимир Сенић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2014
ISBN: 978-86-89949-08-7
COBISS.SR–ID: 223827468

Основе пословне информатике


Наслов публикације:
Основе пословне информатике
Аутор:
др Данко Милашиновић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2014
ISBN: 978-86-89949-02-5
COBISS.SR–ID: 210987532

Улога и значај квалитета гастрономске понуде у пословању хотела Републике Србије

Наслов публикације:
Улога и значај квалитета гастрономске понуде у пословању хотела Републике Србије
Аутори:
др Милош Зрнић, др Тамара Гајић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2023
ISBN: 978-86-89949-77-3
COBISS.SR–ID: 131984649

 

Стратегијски менаџмент и интеркултуралност


Наслов публикације:
Стратегијски менаџмент и интеркултуралност
Аутор:
др Ана Ланговић Милићевић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2014
ISBN: 978-86-89949-01-8
COBISS.SR–ID: 210984716

Квалитет у функцији постизања задовољства потрошача у хотелијерству

Наслов публикације:
Квалитет у функцији постизања задовољства потрошача у хотелијерству
Аутори:
др Дејан Секулић, др Горан Перић, др Тамара Гајић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2023
ISBN: 978-86-89949-78-0
COBISS.SR–ID: 132023305

 

Мени за мобилне уређаје