Путања

Маркетинг менаџмент у туризму - ЦД

Наслов публикације:
Маркетинг менаџмент у туризму
Аутори:
др Радослав Сенић, др Владимир Сенић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2014
ISBN: 978-86-89949-08-7
COBISS.SR–ID: 223827468

Основе пословне информатике


Наслов публикације:
Основе пословне информатике
Аутор:
др Данко Милашиновић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2014
ISBN: 978-86-89949-02-5
COBISS.SR–ID: 210987532

Стање и могућности руралне туристичке развијености јужнобачког округа

Наслов публикације:
Стање и могућности руралне туристичке развијености Јужнобачког округа
Аутор:
др Тамара Гајић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-89949-51-3
COBISS.RS–ID: 25896713

Стратегијски менаџмент и интеркултуралност


Наслов публикације:
Стратегијски менаџмент и интеркултуралност
Аутор:
др Ана Ланговић Милићевић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2014
ISBN: 978-86-89949-01-8
COBISS.SR–ID: 210984716

Економска анализа финансирања агроекономске стабилности земаља дунавске регије

Наслов публикације:
Економска анализа финансирања агроекономске стабилности земаља дунавске регије
Аутор:
др Иван Милојевић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-89949-49-0
COBISS.RS–ID: 22464009

Мени за мобилне уређаје