Путања

Економска анализа финансирања агроекономске стабилности земаља дунавске регије

Наслов публикације:
Економска анализа финансирања агроекономске стабилности земаља дунавске регије
Аутор:
др Иван Милојевић, др Драго Цвијановић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-89949-49-0
COBISS.RS–ID: 22464009


Штампа