Путања

Economic Indicators for the Competitiveness of the Serbian Economy in the Danube region

Наслов публикације:
Economic Indicators for the Competitiveness of the Serbian Economy in the Danube region
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Светлана Игњатијевић, др Иван Милојевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-88535-01-4
COBISS.SR–ID: 224233740


Штампа