Путања

Економетријски приступ моделирању туристичке понуде и тражње

Наслов публикације:
Економетријски приступ моделирању туристичке понуде и тражње
Аутор:
др Марија Лакићевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2019
ISBN: 978-86-89949-44-5
COBISS.RS–ID: 281373708


Штампа