Путања

Међународнa конференцијa „Rurality, Ruralism, and Rural Tourism – Challenges and Coping Strategies“ – New Delhi, India


У организацији Department of Tourism and Hospitality Management – Jamia Millia Islamia University (Њу Делхи, Индија), а под покровитељством Министарства туризма Републике Индије, у периоду 15-17. новембар 2018. године, одржана је I Међународна конференција под називом “Rurality, Ruralism, and Rural Tourism- Challenges and Coping Strategies”. У раду конференције непосредно учешће су узели проф. др Драго Цвијановић и проф. др Владимир Сенић који су представили рад под насловом “Gold panning as a distinctive rural tourism activity – an investigation of triggers behind revisit intentions to River Pek”. Рад је написан у ко-ауторству са доц. др Дарком Димитровским и проф. др Вељком Маринковићем.

Међународна конференција у Подгорици

 

Green Room, Подгорица и Универзитет Црне Горе, у сарадњи са великим бројем институција из Русије, Литваније, Ирана, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије (укључујући Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи), организовали су:

Green Room Sessions 2018
International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference
1-3 November 2018, Podgorica, Montenegro

На конференцији је учествовао велики број излагача који су презентовали своје радове у оквиру паралелних секција. Научни рад „Satisfaction of hotel workers as a component of business quality improvement - a report from rural areas in Serbia“ аутора Драга Цвијановића, Тамаре Гајић, Александре Вујко и Миљана Лековића, презентовао је први аутор рада проф. др Драго Цвијановић у оквиру секције Rural development and agro-economy.

Обављени су билатерални разговори са колегама из Словачке, Украјине, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Договорена је сарадња у области пројеката, издавачке делатности и мобилности наставника и сарадника са:

  • Факултетом за туризам и хотелијерство, Универзитета Црне Горе и
  • Биотехничким факултетом, Универзитета Црне Горе.

У разговору са деканима горе наведених факултета, проф. др Миомиром Јовановићем и проф. др Татјаном Становчић, посебна пажња је посвећена сарадњи на припреми пројекта са RebResNet-ом.

Успостављен је контакт са доц. др Браниславом Дудићем за сарадњу са највећим универзитетом у Словачкој – Comenius University in Bratislava, и проф. др Лазер Петро Нарцисович-ем за сарадњу са Faculty of Econimics and Management, Kherson State University и привредним субјектом „Дриада“ из Украјине.

ФОТО:

Mеђународна конференција у Темишвару од 18-19.октобра 2018.г.

 

На основу позива оснивача научне мреже RebResNet (Resources Economics and Bioeconomy in Competitive Societies), проф. др Драго Цвијановић, проф. др Марија Мандарић, доц. др Дејан Секулић и доц.др Марија Костић путовали су у Темишвар (Румунија) и учествовали су на првом Међународном симпозијуму у Темишвару у периоду 18-19. октобар 2018. године.

Симпозијум је окупио представнике више научних институција из региона. Циљ симпозијума је био да се договоре будуће активности чланица у намери да се конституише конзорцијум партнера из земаља Западног Балкана који ће аплицирати за европске пројекте.

Током дводневног симпозијума презентовани су резултати досадашњег рада Факултета, правци будућег развоја и такође, договорене су бројне заједничке активности међу чланицама мреже. У интересу остварења примарног циља мреже договорено је да се успостави научна и истраживачка сарадња кроз:

  • Учешће професора свих факултета у писању заједничке међународне публикације у којој би свако, према научним преференцијама урадио одређена поглавља,
  • Размену стручне и научне литературе,
  • Суорганизацију међународних конференција, са посебним акцентом на подршку за младе истраживаче, кроз формирање посебне секције и издвајање новчаних средстава у вредности од 250 еура за најбољи рад, који би био финансиран од стране RebResNet-a,
  • Реализацију гостујућих предавања,
  • Заједничко учешће на пројектима и у изради стручних стратегија,
  • Размену наставника и студената,
  • Организовање летњих школа,
  • Учешће наставника у комисијама за израду докторске дисертације, и др.

На основу размене искустава свих представника институција договорене су активности које ће се спроводити у будућности, а тичу се првенествено пројектне сарадње и писања научних радова, као и обавезе сваког од учесника које морају бити спроведене до следећег састанка мреже.

ФОТО:

Међународни конгрес „HOTELPLAN 2018“ -Београд

 

Испред Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу др Снежана Милићевић, др Марија Мандарић и др Дејан Секулић учествовали су на Седмом међународном конгресу „HOTELPLAN 2018“ који је одржан од 2.-3. новембра у Београду у организацији Високе хотелијерске школе струковних студија.

Главна тема конгреса била је „Гостопримство као фактор квалитета понуде и конкурентности туристичке дестинације“.

Основни циљ овог међународног Конгреса је да подстакне истраживања у различитим научним областима,као и да анализира иновације у свим секторима хотелске и туристичке индустрије.

Овај догађај се састоји од презентација научних и стручних радова,такмичења студената и панел дискусија.

ФОТО:

 

Иновативни здравствено туристички производи као основ конкурентности на туристичком тржишту - примери познатих бања Европе


Дана 21.09.2018. године др Снежана Милићевић, ванредни професор Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу одржала је гостујуће предавање на позив Туристичке организације Аранђеловац.

Предавање на тему „Иновативни здравствено туристички производи као основ конкурентности на туристичком тржишту - примери познатих бања Европе“,  било је организовано у просторијама Високе школе струковних студија у Аранђеловцу, као део реализације пројекта “Едукација запослених у Туристичкој организацији Аранђеловац, приватним домаћинствима и угоститељским објектима“ на основу расписаног јавног конкурса Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, за доделу субвенција и донација у 2018. години.

ФОТО:

Мени за мобилне уређаје