Путања

Учешће на семинару "Advancing Higher Education through New Erasmus+ Cooperation Partnerships"


Проф. др Марија Мандарић учестовала је на семинару "Advancing Higher Education through New Erasmus+ Cooperation Partnerships" у Варшави, у организацији националне Еразмус агенције Пољске. Скуп је имао циљ умрежавање високообразовних институција и анализу приоритета за финансирање. Учесници су имали прилике да размотре потенцијална партнерства за наредни циклус Еразмус пројеката.
ФОТО:


Штампа