Путања

Учешће проф. др Андреја Мићовића на 1. Светском конгресу о винском туризму и праву

У организацији Института за туристичко-угоститељске студије у Есторилу, а под покровитељством председника Републике Португал, у периоду од 22-25. октобра 2023. године, више португалских градова (Лорес, Лисабонски округ и Санта Марта де Пенагиао, округ Вила Реал) је било домаћин 1. Светског конгреса о винском туризму и праву. Уочи свечаног отварања скупа, 22. октобра 2023. године, за референте је организована посета туристичко-информативном центру у Кашкаишу, обилазак града и историјског центра. Током наредна три дана, више од 40 референата из 16 земаља, имало је излагање уз организовани обилазак винских региона Буселас и Дуеро. Предмет излагања била су правна правила која су усвојена на националном нивоу, нивоу ЕУ и УН, а која се директно или индиректно односе на вински туризам (вински путеви, вински туристички водичи, категоризација угоститељских објеката – винарија, правила о оглашавању вина, права винских туриста, обавезе и одговорност пружалаца услуга винског туризма, правни оквир за точење вина, виногради и просторно планирање, пореска политика, брендирање и права интелектуалне својине, радноправни односи). Последњег дана Конгреса, проф. др Андреј Мићовић, је изложио рад на тему The legal framework of wine tourism in Serbia. Сви радови изложени на овогодишњем Скупу, биће објављени у посебној публикацији наредне године. Више о томе видети на: https://tourismlaw.pt/


Штампа