Путања

Учешће наставника Факултета на међународној научној конференцији ИЗпераБА


Наставници Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи били су учесници Прве научне конференције са међународним учешћем под називом Изазови и перспективе за развој општине Беране као предуслов за валоризацију сјеверне регије Црне Горе – ИЗпераБА, коју је организовала Општина Беране у периоду од 2. до 4. новембра 2023. године, а која је окупила преко 40 доктора наука из Црне Горе и региона. Учесници конференције презентовали су своје радове и идеје за подстицање економског развоја и јачање конкурентности привреде, валоризацију природних ресурса, развој туризма као и улагања и развој пољопривреде уз бољу саобраћајну инфраструктуру.

Циљ конференције био је, да се  кроз сагледавање свих изазова са којима се северна регија суочава дође до перспектива које ће помоћи у самој валоризацији, како општине Беране, тако и читаве северне регије Црне Горе. Протоколарни део конференције састојао се из две сесије – Развој туризма и саобраћајне инфраструктуре као предуслов заустављања миграције становништва и Развој пољопривреде као предуслов побољшања стандарда грађана. Представници Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи који су својим радовима и излагањима допринели раду конференције били су: проф. др Драго Цвијановић – декан Факултета, проф. др Марија Костић – продекан за наставу, доц. др Соња Вељовић и асистент MSc Јован Бугарчић.

Учешће на семинару "Advancing Higher Education through New Erasmus+ Cooperation Partnerships"


Проф. др Марија Мандарић учестовала је на семинару "Advancing Higher Education through New Erasmus+ Cooperation Partnerships" у Варшави, у организацији националне Еразмус агенције Пољске. Скуп је имао циљ умрежавање високообразовних институција и анализу приоритета за финансирање. Учесници су имали прилике да размотре потенцијална партнерства за наредни циклус Еразмус пројеката.
ФОТО:

Учешће проф. др Андреја Мићовића на 1. Светском конгресу о винском туризму и праву

У организацији Института за туристичко-угоститељске студије у Есторилу, а под покровитељством председника Републике Португал, у периоду од 22-25. октобра 2023. године, више португалских градова (Лорес, Лисабонски округ и Санта Марта де Пенагиао, округ Вила Реал) је било домаћин 1. Светског конгреса о винском туризму и праву. Уочи свечаног отварања скупа, 22. октобра 2023. године, за референте је организована посета туристичко-информативном центру у Кашкаишу, обилазак града и историјског центра. Током наредна три дана, више од 40 референата из 16 земаља, имало је излагање уз организовани обилазак винских региона Буселас и Дуеро. Предмет излагања била су правна правила која су усвојена на националном нивоу, нивоу ЕУ и УН, а која се директно или индиректно односе на вински туризам (вински путеви, вински туристички водичи, категоризација угоститељских објеката – винарија, правила о оглашавању вина, права винских туриста, обавезе и одговорност пружалаца услуга винског туризма, правни оквир за точење вина, виногради и просторно планирање, пореска политика, брендирање и права интелектуалне својине, радноправни односи). Последњег дана Конгреса, проф. др Андреј Мићовић, је изложио рад на тему The legal framework of wine tourism in Serbia. Сви радови изложени на овогодишњем Скупу, биће објављени у посебној публикацији наредне године. Више о томе видети на: https://tourismlaw.pt/

Међународна стручна и научна конференција SITCON 2023 Београд


У четвртак 19. октобра 2023. године на Универзитету Singidunum у Београду, одржана је 8. Међународна стручна и научна конференција из области туризма и хотелијерства - SITCON 2023 (Singidunum International Tourism Conference). Представници Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи на овом скупу били су проф. др Снежана Милићевић, проф. др Дарко Димитровски и проф. др Весна Миловановић.
ФОТО:

Одобрено финансирање пројекта у оквиру програма ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије


У оквиру програма ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије одобрено је финансирање пројекта под називом „Mathematical Methods in Image Processing under Uncertainty” (MaMIPU). Руководилац пројекта је проф. др Небојша Ралевић, а члан пројектног тима испред нашег Факултета је проф. др Марија Пауновић. Једанаесточлани пројектни тим чине наставници и сарадници Факултета техничких наука и Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду, Електротехничког факултета, Рударско-геолошког факултета и Пољопривредног факултета Универзитета у Београду и Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу.

На Јавни позив за програм ПРИЗМА је пријављено 660 предлога пројеката, од којих је за финансирање одобрено њих 97 из 11 градова, међу којима је и Врњачка Бања.

У пројекту ће се истраживати нове теорије и иновативне технике, у првом реду, из области рачунарске и дигиталне геометрије, топологије и фази метрике, у контексту анализе и обраде слике. Пројектни тим ће развијати напредне моделе и алгоритме учења који ће бити примењени на обраду слика, што је у обради медицинских слика нарочито значајно као подршка дијагностици.

Више детаља о позиву и о прихваћеним пројектима можете погледати na линку.

Мени за мобилне уређаје