Путања

Набавка на коју се ЗЈН не примењује по чл. 27 став 1: набавка услуга ресторана поводом организовања прославе Нове године за запослене


Штампа