Путања

Др Соња Милутиновић

 

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1530 од 15.07.2019.г.), члана 8. став 5. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-52 од 9.01.2017.г. и бр. III-01-305/5 од 26.04.2018.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

30.09.2019. године са почетком у 14 часова

Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА И ЊЕНЕ ФАЗЕ

Списак кандидата за приступно предавање:

1. Др Соња Милутиновић

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић

Др Александра Радовановић

 

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 1731 од 17.09.2018.г.), члана 8. став 5. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-52 од 9.01.2017.г. и бр. III-01-305/5 од 26.04.2018.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

5.07.2019. године са почетком у 13 часова

Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

Креирање наставног плана језика струке на примеру енглеског језика за потребе студената здравственог туризма

Списак кандидата за приступно предавање:

1. Др Александра Радовановић

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић

Мени за мобилне уређаје