Путања

Директор Центра и чланови Одбора за истраживање и образовање у туризму


Директор Центра за истраживање и образовање у туризму: проф. др Андреј Мићовић

Чланови Одбора за истраживање и образовање у туризму:

  1. проф. др Андреј Мићовић, председник
  2. проф. др Дарко Димитровски, заменик председника
  3. проф. др Владимир Сенић, члан
  4. проф. др Миљан Лековић, члан
  5. доц. др Милица Луковић, члан
  6. доц. др Весна Миловановић, члан
  7. доц. др Соња Лазаревић, члан
  8. проф. др Дејан Секулић, члан
  9. доц. др Немања Пантић, члан
  10. доц. др Данијела Пантовић, члан

Штампа