• 001.png
 • 001_01.jpg
 • 001_02.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.png

Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Мастер академских студија за школску 2021/2022 (Први конкурсни рок)


Студијски програми:

   Менаџмент у хотелијерству

   Менаџмент у туризму

   Здравствени туризам


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 10.09.2021. године, у 13 часова.

Конкурс за упис студената на Мастер академске студије у школској 2021/2022. години

Студијски програми:

  • Менаџмент у хотелијерству

  • 30 студената

   • Пријава: од 06.09. до 08.09.
   • Пријемни испит: 09.09. у 11ч
   • Упис: 14.09. и 15.09.
  • Текст конкурса
  • Менаџмент у туризму

  • 30 студената

   • Пријава: од 06.09. до 08.09.
   • Пријемни испит: 09.09. у 11ч
   • Упис: 14.09. и 15.09.
  • Текст конкурса
  • Здравствени туризам

  • 25 студената

   • Пријава: од 06.09. до 08.09.
   • Пријемни испит: 09.09. у 11ч
   • Упис: 14.09. и 15.09.
  • Текст конкурса

    Пријава на конкурс

    Критеријуми за рангирање кандидата за упис на Мастер академске студије

    Изјава о студирању на терет буџета Републике Србије

Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Основних академских студија за школску 2021/2022 (други конкурсни рок)


Студијски програми:

    Хотелијерство и туризам

    Гастрономски менаџмент


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 08.09.2021. године, у 13 часова.

Конкурс за упис студената на Основне академске студије у школској 2021/2022. години - Други уписни рок -

  • Хотелијерство и туризам

  • 39 студената

   • Пријава: од 01.09. до 03.09.
   • Пријемни испит: 07.09. у 11ч
   • Прел. ранг листа: 07.09.
   • Упис: од 09.09. до 10.09.
  • Текст конкурса
  • Гастрономски менаџмент

  • 14 студената

   • Пријава: од 01.09. до 03.09.
   • Пријемни испит: 07.09. у 11ч
   • Прел. ранг листа: 07.09.
   • Упис: од 09.09. до 10.09.
  • Текст конкурса

    Конкурсна пријава

    Програм афирмативне мере уписа

    Модел препоруке Националног савета ромске националне мањине

Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management


Обавештавамо академску јавност да је научни часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, прихваћен за реферисање у индексној бази ProQuest. Детаљније информације о часопису су доступне путем следећег линка:
http://www.htmanagementvb.com/index.php/HITM

Уредништво часописа

Представници Међународног словенског Универзитета Гаврило Романович Державин и Института за културу и уметност при истоименом Универзитету у радној посети нашем Факултету

На основу недавно потписаних Уговора о пословно-техничкој сарадњи, представници Међународног словенског универзитета Гаврило Романович Державин, Свети Николе, Северна Македонија и Института за културу и уметност при истоименом Универзитету, проф. др Соња Јовановскa и доц. др Габриела Крстевска, боравили су на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу у периоду од 13. до 15. јула 2021. године.

Током посете, било је разговора о ангажовању наставног особља са партнерског Универзитета у складу са потребама нашег Факултета, пре свега кад је реч о студијском програму ОАС Гастрономски менаџмент. Такође, било је разговора о конкретним пројектним предлозима на којима ће се радити у наредном периоду заједно са другим партнерима из региона, као и о могућим изворима пројектног финансирања.

Разговорима су поред декана Факултета, проф. др Драга Цвијановића, присуствовали и продекан за наставу, проф. др Марија Костић, проф. др Андреј Мићовић, заменик Факултетског Еразмус+ координатора и Данијела Пантовић, асистент.

Гошће су имале прилику да разговарају и са продеканом за финансије, доц. др Дејаном Секулићем, проф. др Владимиром Сенићем, шефом Катедре за пословну економију и менаџмент и руководиоцем докторских студија, као и проф. др Дарком Димитровским, помоћним уредником Факултетског часописа Менаџмент у хотелијерству и турузму – Hotel and Tourism Management.

Исказано је обострано задовољство посетом и спремност за даљим унапређивањем сарадње.

ФОТО:

Мени за мобилне уређаје