Путања

Најава online презентација Erazmus+ конкурса за запослене и студенте

 

  1. Презентацију намењену студентима која ће бити одржана у среду 17. марта 2021. године. Најава на сајту Универзитета:
    https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2991
  2. Презентацију намењену наставном и ненаставном особљу која ће бити одржана у понедељак 22. марта 2021. године. Најава на сајту Универзитета:
    https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2994

Штампа