Путања

Сања Илић


Број индекса: 68/2014
Тема завршног рада: Лична и пословна етика
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 19.10.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа