Путања

Тамара Александра Оморац


Број индекса: 73/2017
Тема завршног рада: Вештина комуницирања у пословном свету
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 12.10.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа