Путања

Милан Илић


Број индекса: 78/2016
Тема завршног рада: Међузависност воденог саобраћаја и туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 18.10.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа