Путања

Небојша Савић


Број индекса: 50/2015
Тема завршног рада: Комуникација као успешан фактор пословања у предузећу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 12.10.2021.г 10ч
Кабинет: Читаоница


Штампа