Путања

Маријана Мариновић


Број индекса: 09/2016
Тема завршног рада: Вербална и невербална комуникација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.09.2021.г 09ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа