Путања

Ивана Максимовић


Број индекса: 45/2017
Тема завршног рада: Перспективе развоја сеоског туризма Ивањице
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 27.09.2021.г 10ч
Кабинет: Читаоница


Штампа