Путања

Јана Ристић


Број индекса: 14/2014
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање ризорт хотела
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 13.09.2021.г 14ч
Кабинет: Читаоница


Штампа