Путања

Информација за студенте ОАС-ЗТ и ОАС-ХиТ (који су уписани по старом студијском програму-закључно са генерацијом 2020/2021), који треба да прате наставу из наставних предмета прве и друге године наведених студијских програма


Студенти  основних академских студија на студијским програмима:

  1. ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ и
  2. ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ - уписани по старом наставном плану и програму-закључно са генерацијом 2020/2021),

који су  у школској 2022/2023. години уписали предмете из прве и друге године наведених студијских програма, треба да се јаве предметним наставницима, како би били укључени у праћење наставе из ових наставних предмета.


Штампа