Организациона култура


Бићемо организација која учи кроз тимски рад, обавештавање јавности и међународно разумевање.


Штампа