Филозофија


Наша филозофија је:

Веровање да сваки појединац има способност да дође до изврсности путем преноса знања и асимилације моралних вредности тако да постане професионални менаџер или дипломирани менаџер који је способан да развија знање, самог себе и друштво у целини.


Штампа