Мисија


Наша мисија је:

  • да развијамо и ширимо знања и широкој областима хотелијерства и туризма, како на локалном тако и међународном нивоу, и образујемо дипломиране менаџере и мастер менаџере за успешно прихватање лидерске позиције у овим областима; 
  •  да спроводимо и ширимо примењено истраживање са јасно опредељеном сврхом, како бисмо помогли лидерима хотелијерских и туристичких организација да успешно управљају у динамичном окружењу;
  •  да активно служимо универзитету, локалној и широј заједници и хотелијерству и туризму широм света кроз учешће у разним активностима које су од користи за све учеснике.

Штампа