Визија

 

Наша визија је:

  • да промовишемо Факултет као центар академске изврсности у образовању и истраживању у хотелијерству и туризму, који је јасно  конкурентски позициониран, како на локалном тако и међународном нивоу; 
  •  да образујемо високо професионалне и компетентне менаџере и дипломиране менаџере у областима хотелијерства и туризма, који су пажљиви и фокусирани на госта, иновативни и предузимљиви, ефикасни и ефективни, спремни и способни да функционишу у окружењу које се карактерише разноврсношћу, неизвесношћу и брзим променама. 
  • да постанемо покретачка снага сектора образовања у хотелијерству и туризму на просторима југоисточне Европе.

Штампа