Путања

О факултету

 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Годинама уназад, Врњачка Бања важи за најлепшу бању Србије. Њен развој започео је давне 1868. године радом Оснивачког друштва, најстарије туристичке организације на Балкану. Данас је она највеће бањско лечилиште у Србији и цењени туристички центар. Преко целе године, посебно у месецима летње туристичке сезоне, она својим посетиоцима нуди изузетно богат, садржајан и разноврстан културно - забавни програм. Бројни спортско-рекреативни објекти и терени пружају врло повољне услове за рекреацију и погодни су за припреме врхунских спортских екипа. Већ годинама је Врњачка Бања у врху српског туризма а традиција дуга преко 150 година намеће природну потребу да се баш овде, у срцу Србије, отвори први државни Факултет за хотелијерство и туризам који ће у наредним годинама изнедрити врхунске стручњаке у овој области.

Факултет за хотелијерство и туризам основан је 2011. године као јединствена високошколска установа овог типа чији је оснивач Република Србија. Факултет је у саставу Универзитета у Крагујевцу.

У просторијама са преко 3600m2, будућим студентима је на располагању довољно квалитетног простора који је опремљен потребном техничком, аудио-видео и интернет комуникацијом за комплетну реализацију наставног процеса.

Студијски програми конципирани су по узору на водеће европске факултете за област туристичког и хотелијерског менаџмента, при чему су коришћена и досадашња искуства у нашој земљи. Предавања, вежбе и стручна пракса су осмишљени тако да омогућавају формирање високообразованих кадрова који могу да буду компетентни и конкурентни у савременом пословном окружењу. Програми су усклађени са Законом о високом образовању и принципима Болоњске декларације увођењем европског система преношења бодова ECTS (European Credit Transfer System), савременог начина организовања наставе и система евалуације рада предавача. Користећи искуства најпознатијих универзитетских инсититуција у земљи и иностранству сви предмети организовани су као једносеместрални.

Конципиран као академска установа високог образовања, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је акредитован и поседује седам акредитованих студијских програма:

  1. Основне академске студије - Хотелијерство и туризам, на коме се стиче стручно звање Дипломирани менаџер
  2. Основне академске студије - Здравствени туризам, на коме се стиче стручно звање Дипломирани менаџер
  3. Основне академске студије - Гастромонски менаџмент, на коме се стиче стручно звање Дипломирани менаџер
  4. Мастер академске студије - Менаџмент у хотелијерству, на коме се стиче академско звање Мастер менаџер
  5. Мастер академске студије - Менаџмент у туризму, на коме се стиче академско звање Мастер менаџер
  6. Мастер академске студије - Здравствени туризам, на коме се стиче академско звање Мастер менаџер
  7. Докторске академске студије - Менаџмент у хотелијерству туризму, на коме се стиче научно звање Доктор наука - Менаџмент и бизнис

Курикулуми су генерално конципирани тако да се основни ниво завршава са четири године студија, дипломски (мастер) ниво са једном годином и докторске студије са три године.


Штампа