Путања

Проф. др Андреј Мићовић одржао дводневну радионицу за надлежна тела у БиХ у оквиру EU4Trade пројекта на тему трговине туристичким услугама


У склопу реализације EU4Trade пројекта (EuropeAid/140331/DH/SER/BA), у периоду од 13-14. децембра године, проф. др Андреј Мићовић је одржао дводневни тренинг/радионицу за надлежна тела у БиХ о дубљем разумевању трговине туристичким услугама.

Учесници радионице су, између осталог, били представници министарстава надлежних за туризам на нивоу БиХ, ентитета, кантона, Брчко дистрикта. Као материјал за реализацију обуке, коришћен је Приручник о трговини услугама у БиХ, који је припремио проф. др Андреј Мићовић. Учесници обуке су имали прилике да се детаљно упознају са правилима која се односе на: Општи споразум о трговини услугама – GATS, примену GATS-а на сектор услуга повезаних са туризмом и путовањима, посебне обавезе БиХ према Додатном протоколу 6 о трговини услугама Споразума о слободној трговини у Централној Европи – CEFTA, право конкуренције у међународном туризму, регулацију сектора услуга у БиХ, Директиву ЕУ 2006/123 о услугама, статистику туризма и сателитски рачун туризма – TSA, упоредноправне примере најбољих секторских прописа.
ФОТО:


Штампа