Путања

Учешће декана, проф.др Драга Цвијановића на Међународној конференцији „LOGISTICS IN AGRICULTURE – The role and importance of human resources in logistics in agriculture“

 

У периоду од 05. до 07. новембра, 2019.год., у Новом Месту, Република Словенија, одржана је 13th International Cconference „LOGISTICS IN AGRICULTURE – The role and importance of human resources in logistics in agriculture“.

На позив организаотора, на Међународном скупу учествовао је декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, проф.др Драго Цвијановић који је учесницима и гостима скупа представио рад под насловом „THE IMPORTANCE OF BUDGETARY AGRICULTURE FINANCING“.

Такође,обављени су билатерални разговори са професорима са Мариборског Универзитета, привредницима из Русије и Словеније, представницима локалних сампоуправа Словеније, државним
секретарима из Словеније.

Потписана су два Спорзума о пословно-техничкој сарадњи и то:
1. ГРМ Ново место – Центар за биотехнику и туризам, и
2. Факултет за рурални менаџмент ГРМ Ново Место

ФОТО:


Штампа