Путања

Екоменаџмент туристичке дестинације

Наслов публикације:
Екоменаџмент туристичке дестинације
Аутор:
др Марија Костић, др Снежана Милићевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-35-3
COBISS.RS–ID: 269614604


Штампа