Путања

Предузетништво младих жена у Србији - Туризам као изазов

Наслов публикације:
Предузетништво младих жена у Србији - Туризам као изазов
Аутор:
др Драго Цвијановић, др Југослав Аничић, др Светлана Вукотић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-34-6
COBISS.RS–ID: 268241164


Штампа