Путања

Утицај ловног туризма на заштићена подручја

Наслов публикације:
Утицај ловног туризма на заштићена подручја
Аутор:
др Јадранка Делић, др Драго Цвијановић, др Ристо Прентовић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2017
ISBN: 978-86-89949-25-4
COBISS.RS–ID: 236033548


Штампа