Путања

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја


На основу позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја талентованим младим истраживачима - студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима које реализују акредитоване научноистраживачке организације у текућем циклусу истраживања, асистенти Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи заједно са деканом факултета, Наташа Ђорђевић и Данијела Дуркалић учествују у реализацији пројекта "ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА", интегрална и интердисциплинарна истраживања (период 2011-2018).

Пројекат се састоји од три подпројеката:

 1. ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ГОРЊЕМ ПОДУНАВЉУ
 2. УРБАНА И ПЕРИУРБАНА ПОЉОПРИВРЕДА У  МЕТРОПОЛИТЕНСКОМ ПОДРУЧЈУ БЕОГРАД-НОВИ САД
 3. ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У КАРПАТСКОЈ ОБЛАСТИ

Задаци пројекта су следећи:

 1. Развој туризма заснованог, првенствено, на природним вредностима Подручја, укључујући рурални туризам,
 2. Нове технологије у коришћењу биомасе за производњу енергије и њихова економска оправданост,
 3. Рекултивација пољопривредног земљишта деградираног рударским активностима у Колубарском лигнитском басену,
 4. Утицај мелиорационих система на побољшање организационих, техничко – технолошких, еколошких и економских услова производње на газдинствима,
 5. Органска производња жита, индустријског и зачинског биља у циљу стварања робних марки кроз модел вертикалног удруживања,
 6. Производњатрадиционалнихпроизвода од млека,
 7. Интегрална производња и прерада лековитог биља, шумског/гајеног воћа и грожђа,
 8. Развој туризма заснованог на природним и културно-историјским вредностима Подручја.

Пројекат финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије, а евиденциони број пројекта је 46006. НИО координатор пројекта: Институт за економику пољопривреде, Београд.


Штампа