Путања

Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде


Факултет за хотелијерство и туризам је по основу расписаног Конкурса Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2017. године добио пројекат под називом: „Оснаживање привредника у пољопривреди и туризму анализом навика потрошача пољопривредних производа и испитивањем квалитета и безбедности.

Општи циљ пројекта јеустановљење стања и потреба ММСПП у циљу подизања конкурентности домаћих пољопривредних и прехрамбених производа на тржишту анализом навика потрошаћа и испитивањем квалитета и безбедности пољопривредних производа.

Циљну групу чини 50 хотелијера, ресторатера, етно села, сеоска туристичка домаћинства, као потрошачи пољопривредних производа. Другу групу чини 100 пољопривредних произвођача са територије општина Врњачка Бања, Трстеника и града Краљева (углавном пољопривредна газдинства и поједина предузећа/предузетници прерађивачи).

Сарадници и индиректни корисници су локалне самоуправе општине Врњачке Бање, Краљева и Трстеника, Пољопривредне стручне службе, Заводи за јавно здравље и Развојна академија пољопривреде Србије.

Очекивани резултати пројекта:

  • Утврђивање квалитета пољопривредних производа и намирница;
  • Стандардизовање квалитета пољопривредних производа и намирница;
  • Утврђивање навика потрошача и јачање свести о значају здраве хране;
  • Препознатљивост територије општина Врњачка Бања, Трстеника и града Краљева као туристчке дестинације са квалитетном понудом хране и пића;
  • Едукован стручни кадар спреман да одговори на савремене тенденције у производњи хране, пића и понуди туристичких услуга;
  • Постизање синергијског ефекта удруживањем регионалних носилаца пољопривредног и туристичког развоја са циљем афирмације одрживе пољопривреде и туризма;
  • Унапређење имиџа подручја Врњачке Бање, Трстеника и Краљева као туристичке дестинације.

Студија о стању квалитета и безбедности пољопривредних производа и потреба туристичког тржишта на територији Краљева, Врњачке Бање и Трстеника са препорукама: преузимање


Штампа