Путања

Пројекат: „повезивање младих са привредом“ – „Connecting Youth with the Market Eeconomy“

Пројекат: „повезивање младих са привредом“ – „Connecting Youth with the Market Eeconomy“

БРОЈ: СРБ100-14-ГР-314
Носилац пројекта: Центар за децу и омладину Врњачка Бања
Пертнери у спровођењу пројекта:

  1. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу
  2. Електотехнички факултет Универзитета у Београду
  3. Студентска Унија ЕТФ-а Универзитета у Београду

Демократска комисија за мале грантове Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду одобрила је финансирање пројекта којим је аплицирао Центар за децу и омладину Врњачка Бања, а који ће се реализовати у партнерству са Факултетом за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Електротехничким факултетом у Београду и Унијом студената ЕТФ-а из Београда.
Уговор о финансирању пројекта „Повезивање младих са привредом“ одобреним под бројем СРБ100-14-ГР-314 потписан је 30.09.2014. године у конференцијској Сали Амбасаде Сад-а у Београду, чиме је официјелно почела и његова реализација.
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је са својим активностима почео од 01.10.2014. године и већ 17.10.2014. године у свечаној сали факултета одржан је и први радни састанак свих чланова тимова учесника у пројекту.

 


Штампа