Путања

Пројекат Градске управе за заштити животне средине Нови Сад (2020-2021)


Назив пројекта
:
Анализа туристичких потенцијала заштићених природних добара на територији Града Новог Сада
Година: 2020-2021
Назив акције/програма у оквиру које се пријављује пројекат:
Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину
Веб страна са информацијама о пројектном позиву:
https://environovisad.rs/javni-konkursi/6
Циљ пројекта: Главни циљ овог истраживања је преглед тренутног стања искоришћености туристичких потенцијала као и указивање на изводљиве краткорочне и дугорочне циљеве како би се применила тзв. туристичка заштита природе, те како би се посредством туризма и прихода од развоја истог, даље унапредила животна средина. Фокус истрживања ће бити на субјектима тј. носиоцима заштите и мерама активне политике које би у што краћем року помогле достизање постављених циљева. Истраживање треба да укаже на примере који представљају примере добре праксе у области градске екологије и активне туристичке заштите екологије у градовима Европске Уније и земаљама у окружењу, као и других земаља који се се суочавали са интензивнијим урбанизмом и ширењем урбаних зона. Такође, препоруке и закључци би требало да укажу на начине за доследније и ефикасније деловање других градских управа и специјализованих служби, како би се уз координацију свих надлежних постизали најоптималнији резултати активне политике туристичке заштите природе.
Учесници на пројекту:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Универзитет Привредна Академија – Правни факултет, Нови Сад

Студија о туристичким потенцијалима заштићених природних добара на територији Града Новог Сада


Штампа