Путања

Избор у звање ванредни професор


Датум објаве: 10.03.2021. године

Избор у звање ванредни професор:   преузимање

Научна област: Рачунарске науке

Ужа научна област: Примењене рачунарске науке


Датум објаве: 31.03.2021. године

Поништавање конкурса за избор у звање и заснивање радног односа:   преузимање   


Штампа