Путања

Избор у звање доцент или ванредни професор


Датум објаве: 13.01.2021. године

Избор у звање доцент или ванредни професор:   преузимање

Научна област: Правне науке

Ужа научна област: Привредно правна


Штампа