Путања

Наташа Ђорђевић

Титула, име и презиме:
MSc Наташа Ђорђевић
Сарадничко звање: Асистент
Ужа научна област: Туристичко хотелски менаџмент
Број кабинета: 31
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација: Уторком: 11-13ч
Датум избора у звање: 26.12.2017.г
Curriculum vitae: CV-српски; CV-english


Биографија


Датум и место рођења
11.10.1991. Гњилане
Основне академске студије
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, дипломирала 2015. г.
Мастер студије
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, одбрањен мастер рад 2017. г.
Докторске студије
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Кретање у запослењу
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 2017 -
Стечено звање асистента 2017. г.


Ангажованост на предметима


 • Менаџмент у туризму (Основне академске студије)
 • Meнаџмент туристичких дестинација (Основне академске студије)
 • Истраживање туристичког тржишта (Основне академске студије)

Истраживачко интересовање


 • Менаџмент у туризму
 • Менаџмент туристичких дестинација

Одабране референце

 • Milićević, S., Kostić, M., & Đorđević, N. (2016). Green Hotels` Function in Sustainable Management of Tourism Development. Agricultural Bulletin of Stavropol Region, 4(24)/2, 44-47.
  линк за преузимање
 • Milićević, S., & Đorđević, N. (2016). Potencijali za razvoj planine Goč kao destinacije ruralnog turizma. Ekonomija teorija i praksa, 8(4), 86-97.
  линк за преузимање
 • Milićević, S., & Đorđević, N. (2016). Glavni gradovi kao turističke destinacije (Capital cities as tourist destinations). Menadžment u hotelijerstvu i turizmu (Hotel and Tourism Management), 4(1), 21-30.
  линк за преузимање
 • Đorđević, N., Lakićević, M., & Milićević S. (2018). Benčmarking analiza turizma u nacionalnim parkovima Tara i Kopaonik. Ekonomija: teorija i praksa, 11(3), 52-70.
  линк за преузимање
 • Podovac, M., Đorđević, N., & Milićević, S. (2019). Rural Tourism in the Function of Life Quality Improvement of Rural Population on Goč Mountain. Economics of Agriculture, 66(1), 205-220.
  линк за преузимање
 • Kostić, M., & Đorđević, N. (2019). The Role of Social Networks in the Creation of the Tourists` Ecological Consciousness. KNOWLEDGE – International Journal, 30(6), 1753-1751.
  линк за преузимање
 • Durkalić, D., & Đorđević, N. (2019). Perceptions and Attitudes of Students Regarding the Working Conditions in the Tourism Industry, The Fourth International Scientific Conference Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia: Tourism as a Generator of Employment, Thematic proceedings 1, 30 May - 1 June, 2019, Vrnjačka Banja, Serbia, 327-344.
  линк за преузимање
 • Đorđević, N., & Kostić, M. (2019). Factors that Affect the Tourists Perception About the Destination Ecological Sustainability, International Scientific Conference, Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization Within the Danube Region, December, 13-14th 2018, Belgrade, Thematic Proceeding. 572-588. ISBN: 978-86-6269-067-8.
 • Cvijanović, D., Milićević, S., & Đorđević, N. (2019). Health tourism in the function of developing rural destinations of Serbia, Proceedings of the Second international scientific conference "Challenges of tourism and business logistics in 21st century, ISCTBL, University "Goce Delcev" - Shtip, Faculty of tourism and business logistics – Gevgelija, September 13th, 2019. Shtip, Macedonia, pp. 115-122. ISBN 978-608-244-693-6,
 • Đorđević, N., & Durkalić, D. (2020). Creating rural cultural maps on the basis of rural population`s interest in cultural attractions, Thematic proceedings International Scientific Conference: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region- Science and practice in the service of agriculture, Institute of Agriculture Economics, Belgrade, Serbia, str. 421-435. ISBN (print) 978-86-6269-081-4

Учешће на пројектима


 • "Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона", Министарство за просвету и науку Републике Србије. Eвиденциони број пројекта: III 46006. НИО: Институт за Економику пољопривреде.

Чланства у организацијама


Штампа