Путања

Јелена Лазић


Број индекса: 306/2021
Тема завршног рада: Утицај друштвених мрежа на туристичка путовања
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 25.12.2023.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа