Путања

Вања Савић


Број индекса: 402/2020
Тема завршног рада: Прилагођавање туристичке понуде Пролом Бање савременим трендовима на туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 01.10.2021.г 9ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа