Путања

Стручна пракса: важно обавештење


Обавештавају се сви студенти који су обавили стручну праксу, којима је пракса обавезна, као и студенти којима пракса није обавезна по студијском програму, да закључно са 13.09.2022. године, студентској служби морају предати следећу документацију:

                 I Студенти прве, друге и треће године студија: 

- Потврду о обављеној стручној пракси, обавезно потписану од стране ментора.

- Потврду о урађеном семинарском раду из било ког наставног предмета са  одговарајуће године студија, обавезно потписану од стране предметног наставника.

                II Студенти четврте године:

- Потврду о обављеној стручној пракси обавезно потписану од стране ментора.

Студентима којима пракса носи одговарајући број ЕСПБ, а у наведеном року не предају дневник праксе, на ранг листи за упис године  неће бити евидентирани ови ЕСПБ.


Штампа