Путања

Студентска служба: јунски испитни предрок 2022. године


Одобрава се студентима који иду на праксу у иностранство да испите могу да пријаве и исте полажу у јунском испитном предроку 2022. године. Ови студенти се налазе на посебном списку студената (у прилогу), којима се одобрава да испите могу пријавити у предроку. Студенти са овог списка, уколико желе, испит треба да пријаве преко студентског портала у периоду од 04. до 06. маја 2022. године. Испити у овом предроку ће бити одржани у периоду од 25 до 27. маја 2022. године.

Студенти који испит пријаве у предроку, неће моћи исти да пријаве у редовном јунском испитном року.

Цена пријаве испита у предроку се увећава за 2.000 динара по испиту, у односу на цену у редовном испитном року.

    преузимање


Штампа