Путања

Маријана Сеочанац


Број индекса: 503/2018
Ужа научна област: Пословна економија и управљање
Тема докторске дисертације: Развој модела ко-креирања искуства учесника туристичког догађаја мешовитог карактера
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 22.09.2022.г 9ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа