Путања

Милан Вујић


Број индекса: 512/2018
Ужа научна област: Пословна економија и управљање
Тема докторске дисертације: Утицај квалитета услуга на бренд руралних подручја Ваљевске Подгорине као туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 05.04.2022.г 10ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа