Путања

Подршка издавача и бесплатан приступ садржајима услед COVID-19 вируса


Услед пандемије изазване COVID-19 вирусом велики број издавача је пружио подршку корисницима отварањем приступа садржајима. Више информација можете наћи на веб страни:
https://kobson.nb.rs/kobson.82.html#.Xno8pXJKiM8

Обавештење


У складу са Одлуком о мерама за време важења ванредног стања
(линк: https://www.kg.ac.rs/doc/odluka_o_merama_za_vreme_vazenja_vanrednog_stanja_senat_18.03.pdf)
Комисија за докторске студије ће обуставити све процедуре везано за пријаву докторских дисертација.

Рачуни за уплате ДАС


Све уплате, студенти докторских академских студија (осим пријаве испита и школарине), треба да изврше на рачун Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи:

РАЧУН БРОЈ: 840-2083666-04;

ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 601015

Уплате за пријаву испита и школарину вршити искључиво путем студентског портала, према упутству које се налази на сајту факултета.

У случају накнадне пријаве испита уплате, такође, вршити на:

РАЧУН БРОЈ: 840-2083666-04;

ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 601015

Мени за мобилне уређаје