Путања

Обрасци за студенте ДАС

 

   Пријава докторске дисертације - ток и обрасци

   Образац 1 - Захтев за именовање менторске комисије

   Образац 2 - Пријава прелиминарног предлога теме докторске дисертације

   Образац 3 - Пријава предлога теме докторске дисертације

   Образац 4 - Записник о одбрани Предлога докторске дисертације

   Структура Предлога докторске дисертације

   Образац 5 - Извештај о одбрани Првог докторског колоквијума

   Образац 6 - Записник о одобравању извештаја о изради докторске дисертације

   Образац 7 - Извештај о одбрани Другог докторског колоквијума

   Образац 8 - Извештај о истраживању и публиковању рада за дисертацију

   Образац 9 - Записник о одобравању извештаја о завршетку рада на докторској дисертацији и припреми одбране

   Образац - Записник о одбрани докторске дисертације  

   Пример попуњеног записника о одбрани докторске дисертације


Штампа